Actievoorwaarden “Tell a Friend” actie

Actievoorwaarden

Websitetoday “Tell a Friend” actie

Algemeen

 • De Tell a Friend (TaF) actie wordt georganiseerd door Websitetoday.nl.
 • De Tell a Friend actie voor Korfbalverenigingen staat gelijk aan de onderstaande voorwaarden.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Websitetoday.nl.
 • Websitetoday behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Websitetoday.
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen (zie https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/ ).

Deelname

 • Iedereen die nog niet eerder als klant bij Websitetoday is geregistreerd komt in aanmerking voor de eenmalige korting, dat voortgekomen is uit een aanbeveling van een persoon.
 • De aanbeveling dient voldaan te zijn via het contactformulier op de actie pagina (websitetoday.nl/actie). Aanbevelingen via andere kanalen worden niet in behandeling genomen en maken geen deel uit bovengenoemde actie.
 • In navolging op het voorgaande zijn bij Websitetoday bekende en bestaande email adressen, alsmede aflever- en factuur adressen niet verplicht tot het accepteren van de korting, maar is er een alternatief beschikbaar in de vorm van één uur onderhoud toegevoegd krijgen aan de onderhoudskaart.
 • De korting is slechts geldig op de aankoop van een nieuwe website, het ombouwen van een bestaande website tot een nieuwe website en op het SEO ‘Let’s Start’ pakket.
 • De beloning van € 50,- is slechts geldig als door de aanbeveling een nieuw project is gestart dat leidt tot een nieuwe website, het ombouwen van een bestaande website of het afnemen van het SEO “Let’s Start” pakket door een nieuwe klant.
 • Andere producten zoals onderhoudskaarten en premium licenties zijn uitgesloten van bovengenoemde actie. En daar staat dan ook geen beloning of korting tegenover.
 • Enig ander product dat wordt aangeboden op de website van Websitetoday komen niet in aanmerking voor de TaF korting.
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • Deelnemer is meerderjarig.
 • Websitetoday kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Websitetoday.

De actie

 • De campagneperiode loopt vanaf verschijnen van deze voorwaarden tot nadere aankondiging door Websitetoday
 • Meedoen met de actie kan vanaf het moment van verschijnen van deze voorwaarden.

Persoonlijke gegevens

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Websitetoday. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de uitkomst van deze actie.
 • Websitetoday mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van Websitetoday en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Zie ook onze privacy verklaring.
 • Websitetoday is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden.
 • Op deze promotie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@websitetoday.nl met als onderwerp  “Websitetoday Tell a Friend actie”

Versie februari 2021

Informatie aanvraag
We zouden het geweldig vinden om met jou samen te werken!
Websitetoday.nl - Website laten maken in Driebergen?
Maandag 08:00 - 20:00
Dinsdag 08:00 - 20:00
Woensdag 08:00 - 20:00
Donderdag 08:00 - 20:00
Vrijdag 08:00 - 20:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Op dit moment zijn wij bereikbaar via email en telefoon!